Historie Klubu

Náš Kynologický klub byl založen v roce 1955.

\

První členové s německými ovčáky si zařídili cvičiště v Oblasti Dolní Palavy v místech, kde se dnes nachází vodní nádrž Palava. Členská základna na palavském cvičišti byla kolem 50 psovodů. S výstavbou vodní nádrže se nejaktivnější kynologové přestěhovali společně s cvičištěm do „Čertovky“, kde se cvičiště nachází dodnes.

\

Tomu ale předcházela spousta brigádnických hodin na přestěhování, postavení klubovny, výcvikových pomůcek a oplocení.
Mezi nejaktivnější kynology patřili Bohumil Kyzlink, Láďa Skoupý, Láďa Jasný, Ivo Kala a Tonda Bezděk. Vedle každodenního cvičení byly pořádány branné závody, schůze výboru, přednášky s kynologickou tématikou a pochodová cvičení do okolí Blanska. Největším úspěchem bylo složení zkoušky ZVV3. V roce 1975 převzal vedení klubu z rukou Bohumila Kyzlinka Tonda Bezděk. Nadále se cvičilo a zlepšila se také chovatelská činnost. V té době se také objevily nové kynologické naděje – Julek Šaur, Karel Švancara, Zdena Zaoral a Ivo Dobiášek.
Kynologický klub během této doby vystřídal několik organizací pod něž patřil. Od roku 1975 byl zařazen mezi svazarmovské odbornosti jako ZO Svazarmu ČKD Blansko.

\

Z bohaté činnosti klubu zmíníme výborné umisťování členů na branných závodech, ukázky výcviku pro pionýrské tábory, kde mládežníci mohli shlédnout takové kousky jako proskok hořícím kruhem, překusování pout nebo zadržení figuranta jedoucího na kole.
V roce 1980 byl ustaven kynologický kroužek při našem klubu jako zájmový kroužek ODPM. Byly prováděny ukázky výcviku pro všechny ZŠ v Blansku, s cílem zaujmout a vychovat novou mladou pejskařskou generaci a naučit ji všem základům kynologické vědy.

\


Členská základna ale stagnuje, chybí zájem výcvikářů a figurantů o výchovu nových členů klubu a svých nástupců. Do roku 1995 se ve vedení klubu vystřídalo několik předsedů – Ivo Dobiášek, Karel Švancara, Ivo Kouřil. Někteří členové dali přednost prostředí jiných klubů, jiní s výcvikem skončili a Ti, kteří vydrželi, pracně sháněli figuranty i výcvikáře a věděli, že takto klub dál fungovat nemůže….

\


A tak tento mezičas příchodů a odchodů vyústil ve svolání mimořádné členské schůze 22.3.1997, která se stala významným mezníkem v činnosti klubu. Neutěšená situace se začala řešit na popud Hany Huvarové (nyní Součkové) a dalších mladých členů. Členové klubu se sešli v klubovně a v souladu se stanovami proběhla nová volba předsedy a členů výboru. Většina starších psovodů odešla, přesto však nová generace psovodů ocenila spolupráci se starými mazáky Hankou Dobiáškovou(nyní Popelkovou)a Jiřím Kotisou, kteří i nadále pomáhali s výcvikem a finančním hospodařením klubu. Předsedkyní klubu a hlavním výcvikářem se stala Hana Huvarová(Součko­vá)až do roku 2008. Každodenní výcvik se znovu rozjel, mladý figurant Jirka Boucník připravoval nové mladé psy v obraně. Řešeny byly i nezáživné věci nutné pro fungování klubu – uložení financí, IČO, vlastnictví pozemku, nákup nových výcvikových pomůcek, zabezpečení klubovny před vandaly a další. Tuto fázi své existence klub překonal a znovu rozvinul svou činnost, aby mohl být prospěšný široké kynologické veřejnosti. Klub také spolupracoval s figurantem Petrem Opletalem z Adamova i na výchově nové sportovní generace, která klub reprezentuje na závodech a soutěžích.

obrázek: tc_imgp2076.jpg; rozlišení: 200 × 144 px; velikost 7 kb;

Od roku 2009 se stal novým předsedou klubu Kamil Svěrák, Hana Součková se ze zdravotních důvodů nemohla dále věnovat vedení klubu. V té době se obnovila i skupina tance se psem, která doplňuje možnosti výcviku. V roce 2010 proběhla rozsáhlá brigáda po kalamitě, kdy spadlé stromy poškodily plot tak, že se musel postavit plot nový.

V dnešní době je výcvik zaměřen zejména na základní poslušnosti štěňat a dospělých psů. Pro psovody, kteří jsou ambiciózní, nabízíme i možnost všestranného výcviku jako je nácvik pachových prací, poslušností a po domluvě také nácvik obran. K dispozici jsou vám naši zkušení výcvikáři, kteří se stále vzdělávají v novém pozitivním a úspěšném přístupu ke psu. Pes je především naším přítelem!

14.2.2013 v rubrice: Historie klubu Autor: V
© cvicak.net 2003-2020