Schůze výboru 28.4.2015

Zápis ze schůze výboru

Termín: 28.4.2015, zahájení v 19:00, místo konání: restaurace Aquapark

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel
Omluveni: Bohumil Hrazdíra

Projednávané body:

 • 1. Informace o aktuálních zkouškách
 • 2. Zkoušky II. pololetí
 • 3. Brigáda
 • 4. Klubová akce \„sele\“
 • 5. Konání akcí v prostorách klubu
 • 6. Klubová trička
 • 7. Bambifest Blansko
 • 8. Hromadné focení členů – 60. výročí klubu
 • 9. Brigády dogtrekkingová akce

ad 1) Informace o aktuálních zkouškách
Bylo projednáno, že zkoušky pod KK Blansko NZŘ a následující další MZŘ(IPO) se budou konat v Kynologickém klubu Ráječko. V případě, že se na zkoušky nepřihlásí žádný člen KK Blansko, zkoušky nebudou pořádány.

ad 2) Zkoušky na II. pololetí 2015

 • 4.10. – zkoušky dle KJ Brno (ZOP, ZPU-1)
 • 18.10. – zkoušky dle NZŘ (ZZO, ZMMP, ZPS1)
 • 8.11. – zkoušky dle MZŘ (BH, IPO, UPr, FPr, StPr)

Od 1.7.2015 budou v NZŘ nové zkoušky ZZO 1–3.

ad 3) Brigáda
Dne 17.5.2015 proběhne brigáda – oprava a nátěry kotců (materiál zajistí Kamil). Dále se budou uklízet prostory kynologického klubu, jak uvnitř tak i venku, máte příležitost získat brigádnické hodiny, občerstvení bude zajištěno. Brigáda začne od 10h.

ad 4) Klubová akce \„sele\“
Letní každoroční klubová akce bude v termínu, který bude brzy výborem upřesněn. Proběhne i oslava 60 let výročí klubu.

ad 5) Konání akcí v prostorách klubu
Jakékoliv soukromé akce členů v prostorách kynologického klubu (klubovny) budou včas oznamovány výboru klubu ke schválení.

ad 6) Klubová trička
Jsou objednána klubová trička, pro nové členy je sjednaná sleva, informace byly rozesílání e-mailem a k dispozici ve skupině kynologického klubu na Facebooku. Dodávka objednaných triček by měla být přibližně do konce května.

ad 7) Bambifest Blansko
Kynologický klub Blansko se zúčastní opět úspěšné akce jako vloni. Letos pořadatelé akci přejmenovali na Bambifest, vloni Bambiriáda. Akce proběhne v zámeckém parku od 22.-23.5.2015. Or­ganizovat akci bude opět Veronika Hasová. Kdo by se rád zúčastnil a získal tak brigádnické hodiny, hlaste se na e-mail: niki@cvicak.net nebo na tel.: 731 111 665. Bližší informace k akci budou upřesněny. Pro náhled z loňského roku, jak akce probíhala: \Bambiriáda 2014\. Při této příležitosti bude probíhat i vzpomínka na historii klubu a oslaveno tak i 60. výročí od založení klubu.

ad 8) Hromadné focení členů – 60. výročí klubu
Vzhledem k velkolepé události se výbor rozhodl vytvořit společné foto členů klubu na památku do historie. Kdy focení proběhne, bude teprve upřesněno, zatím byl návrh schválen.

ad 9) Brigády dogtrekkingová akce
Výbor rozhodl, že členové klubu, účastnící se na brigádě dogtrekkingové akce za pokladem Voka IV. z Holštejna, která se koná ve dnech 28.5.-31.5.2015 obdrží vzhledem k podílení se klubu 2h./1 den, tedy stejně jako pomocníci na zkouškách.

Projednávané body 1–9 byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

1.5.2015 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020